Thursday, 30 September 2010

Sembah Cipta dan Hati

SEMBAH CIPTA DAN HATI

Bersembahyangnya cipta dan hati
ada tiga hal yang harus dijalani
setiap hari tiada henti
hanya memuja kepada Ilahi:
Sadar, senantiasa penuh berbakti
disentosakan zikir dan sembahyang setiap hari;
Iman, bulat hakulyakin sepenuh hati,
tiada tuhan selain Allah ya Robbi;
Takwa, selalu taat dan memenuhi
semua sabda perintah Ilahi,
larangan Tuhan juga disingkiri,
agar hidup bahagia nanti.

Bekasi, 30 September 2010

No comments:

Post a Comment

KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN

  Judul Buku      : KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN Penulis            : Puji Santosa Penerbit          : Elmatera, Yogyaka...