Sunday, 5 September 2010

Berbakti

BERBAKTI

Apa tanda orang berbakti?
Sebagai bukti insan taat kepada Ilahi.
Apa yang diperintahkan, dilaksanakan,
juga dapat menjauhi larangan.

Setiap waktu tidak meninggalkan sembahyang
khusuk dan taat beribadah
membulatkan iman
memperteguh takwa
senantiasa beryukur dan bertawakal
sudah dapat ridha dan tulus ikhlas selalu
berlaku jujur dan berwatak sabar
serta berbudi pekerti luhur dan mulia.

No comments:

Post a Comment

KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN

  Judul Buku      : KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN Penulis            : Puji Santosa Penerbit          : Elmatera, Yogyaka...