Wednesday, 8 September 2010

Lebaran

LEBARAN
 
Bagaimana pun tetap datang lebaran
Hai, tinggal sehari lagi Ramadan
Ayo kawan-kawan bersalaman
Saling maaf memaafkan
lahir batin mohon ampunan
segala dosa dan kesalahan
tutur kata dan perbuatan
buah dari kemenangan
berpuasa sebulan.

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...