Saturday, 18 September 2010

O Kenapa

O, kenapa dan kenapa
Dunia senantiasa memesona
Penuh daya pikat bagi manusia
yang ingin kaya harta
yang ingin memadu asmara
yang ingin bersenang ria
yang ingin berfoya-foya
yang ingin berkuasa
sehingga lupa kewajiban sebagai kafilah di dunia
mewakili karya Tuhan yang Mahakuasa
membabarkan cinta kasih sesama
menyeratakan berita bahagia:
siapa berbuat kebajikan mendapat pahala
siapa yang angkara murka mendapat celaka
dan di neraka tempatnya.

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...