Tuesday, 7 September 2010

Berbudi Sentosa

BERBUDI SENTOSA

Orang yang berbudi sentosa

tidak pernah mencela,
tidak pernah membabi buta,
tidak pernah meluap amarahnya,
tidak malas bekerja atau berkarya,
tidak kerdil budi dan jiwanya,
dan juga tidak meremehkan mereka
yang memiliki pendapat dan kepercayaan berbeda.

Mereka yang berbudi sentosa senantiasa

berbakti kepada Tuhan dan Utusan-Nya
berbakti kepada saudara dan orang tua
berbakti kepada guru dan pelajaran utama
setia kepada khalifatullah dan negara
kasih sayang kepada sesama
menghormati semua agama.

Orang yang berbudi sentosa

adalah juga yang berbudhi bawa leksana,
ambeg adil para paramarta,
prasaja solah bawa,
memayu hayuning bawana.

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...