Wednesday, 1 September 2010

Kupinta Lagi


KUPINTA LAGI

Hai pagi yang baru menjelang
Pulangkan imanku yang sudah hilang
Berikan daku Cinta dan Hasrat
Supaya aku boleh mendarat...

Kulihat terang ...
Meski tidak benderang...
Sehingga gelap,
Lambat laun ‘kan lenyap!

(J.E. Tatengkeng. 2000. Rindu Dendam. Jakarta: Pustaka Jaya)

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...