Sunday, 23 February 2014

KIDUNG SUNAN KALIDJAGA


KIDUNG SUNAN KALIDJAGA

Terdengar sayup-sayup kidung keselamatan
kidung Sunan Kalidjaga penjaga kesemestaan
segenap bumi Nusantara dalam kewaspadaan,
waspada menjaga ketenteraman dan kedamaian
waspada menjaga pelbagai godaan para setan
waspada menjaga pelbagai tindakan kejahatan
waspada menjaga pelbagai bencana kerusakan
agar semua umat manusia bebas melakukan
kerja dan ibadah sesuai dengan kepercayaan
merasakan betapa tenang, damai, dan aman.

Adalah kidung penjaga kesemestaan
selamat terbebas dari pelbagai cobaan
terbebas juga dari semua penderitaan
jin setan kejahatan pun tidak berkenan
guna-guna pun tidak ada yang mempan
pula dijauhkan dari perbuatan kejahatan
ilmu-ilmu orang yang penuh kedengkian
api, air, tanah, dan udara pun dimanfaatkan
pencuri juga jauh tidak ada yang mengarahkan
serta guna-guna sakti lenyap disirnakan Tuhan.

Segala penyakit kembali ke asal mula
terpaksa terkikis habis pelbagai hama
hanya dengan cinta kasih dijamahnya
semua terhindar dari pelbagai senjata
seperti halnya kapuk jatuhnya besi baja
jadi tawar hambar semua yang berbisa
binatang buas menjadi jinak menghamba
pohon ajaib dan tanah keramat berbahaya
relung landak, tanah miring, dan gua singa,
serta kandang merak menyambut gembira.

Gunung-gunung berapi mulai menggelora
awan tebal memuntahkan hujan tiada reda
sungai-sungai meluapkan air mata angkasa
banjir air bah, tanah longsor, bumi bergempa
angin topan, badai halilintar, dan kabut senja
ikut juga beguncang-guncang seisi samudra
bumi berputar-putar sesuai dengan jantera
percayalah semua hanya sementara saja
pada akhirnya semua selamat sejahtera
berkat anugerahTuhan Yang Maha Esa.

Bekasi, 23 Februari 2014

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...