Tuesday, 27 January 2015

SAYUTA SIJI OMBYOKAN


SAYUTA SIJI OMBYOKAN

Kiasan bagi seorang penutut ilmu kesukmaan
seorang telah mencapai derajat kesempurnaan
bertunggal dengan Tuhan yang Maharahman
satu saja yang terpilih dari berjuta-juta insan 
itu sudah termasuk banyak jumlah bilangan.

Insan yang termasuk sayuta siji ombyokan
adalah manusia terpilih dari banyak pilihan,
sang juara sejati dari setiap pertandingan,
bukan saja hanya untuk masa satu kurun,
melainkan berlaku sepanjang kehidupan.

Insan yang dapat sampai pada kesunyataan
sudah barang tentu memerlukan perjuangan,
diperoleh bukan dari warisan atau keturunan,
jalan berat, berliku, dan disertai pengorbanan,
menjadi syarat mutlak yang tidak terhindarkan.

Tiada insan yang lebih tinggi derajat kesiswaan
daripada insan yang sampai pada kesunyataan,
berarti sang insan telah sampai kesempurnaan,
bertunggal dengan Tuhan yang Maharahman,
ketika masih di dunia dan di akhirat kesudahan.

Darma utama dari insan sayuta siji ombyokan
senantiasa memberi tuntunan dan pencerahan
bagi mereka yang berada di dalam kegelapan
selalu memberi pertolongan dan perlindungan
bagi umat manusia yang memerlukan bantuan
hingga seluruh dunia merasakan kebahagiaan.

Bekasi, 27 Januari 2015
 


No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...