Saturday, 24 January 2015

ALON-ALON WATON KELAKON


ALON-ALON WATON KELAKON

Alon-alon waton kelakon bermakna:
pelan-pelan asalkan tercapai semua.


Alon-alon waton kelakon sejatinya berisi pesan
tentang keselamatan untuk dapat meraih tujuan.
Meski di zaman modern falsafah ini dinilai lamban,
padahal setiap orang ingin serba cepat dan instan,
segera memburu target dan atau juga kejar setoran.
Akan tetapi, bilamana lebih jauh mau memperhatikan
falsafah alon-alon waton kelakon lebih mengutamakan
dengan cara baik dan sempurna tercapainya tujuan.
Jadi, tiap tujuan tidak hanya berhenti di pengharapan,
atau tujuan hanya berhenti sebatas pada perkataan,
tapi dilakukan dengan hati-hati penuh kewaspadaan,
senantiasa istikamah dan disertai juga kecermatan.


Setiap harapan dan cita-cita nan mulia
senantiasa diperjuangkan sekuat tenaga,
bukan berarti boleh menghalalkan segala cara,
membabi buta dan melanggar aturan yang ada,
tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu angkara,
melainkan dilakukan dengan cermat dan tertata,
sehingga tercapai apa yang menjadi cita-citanya
menjadikan sejahtera hidup umat di seluruh dunia.


Bekasi, 24 Januari 2015


No comments:

Post a Comment

KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN

  Judul Buku      : KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN Penulis            : Puji Santosa Penerbit          : Elmatera, Yogyaka...