Tuesday, 7 February 2012

KEPEMIMPINAN SAPTA GUNA UPAYA


 
 

Apa makna sapta guna upaya
tujuh watak mulia seorang penguawasa
teladan utama dari Prabu Harjuna
di negeri Mahespati namanya
dengan mahapatih Suwanda.

Pertama, watak Sih Wisesa,
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah memiliki watak kasih kepada sesama
terutama kasih kepada rakyat jelata di negerinya
dengan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya.

Kedua, watak Sidi Wisesa,
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah memiliki watak bersaudara
tidak bermusuhan dengan siapa saja
hidup rukun damai sejahtera terpelihara.

Ketiga, watak Wiweka Wisesa
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah memiliki watak arif bijaksana
dapat memilahkan semua persoalan yang ada
dan dapat pula memecahkan persoalan dengan nyata.

Keempat, watak Wibawa Wisesa
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah memiliki watak yang berwibawa
tegas bernas tringginas memutuskan perkara
rakyat hormat patuh dan seluruh dunia segan kepadanya.

Kelima, watak Wasis Wisesa
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah memiliki watak cerdik cendekia
mengembangkan visi membangun negara penuh dinamika
dan senantiasa waspada bilamana ada gejolak krisis dunia
dapat diselesaikan dengan cekatan tanpa merugikan siapa saja.

Keenam, watak Winarya Wisesa
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah memiliki watak berbudi mulia
menerima kritik yang membangun demi negara,
melayani dengan setia mereka yang membutuhkannya.

Ketujuh, watak Hayu Bawana Wisesa
seorang pemimpin yang berkuasa
hendaklah mengusahakan perdamaian dunia
mengupayakan kesejahteraan semua umat di dunia
memprioritaskan kedaulatan negara dan hak azasi manusia.

Bekasi, 6 Februari 2012

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...