Monday, 21 March 2011

Sepuh


SEPUH

Walau sudah tua usia raga ini
"sepa" atau "sepah" tidak akan terjadi
tetap marsudi agar dapat menjadi "sepi"
tentu ada sarananya untuk tetap berisi
hal pertama haruslah dapat "mangerti"
setelah engkau dapat “mangerti”
leburlah dalam "makarti" setiap hari
pupuk dan siramilah dengan "pakerti"
agar setiap hari dapat "mastuti ing Widhi"
berbakti kepada Ilahi hingga menembus "rahsa jati".

Bekasi, 21 Maret 2011Glosarium:
sepuh, orang mengatakan sudah tua
sepa, dimaknai sebagai sesuatu yang hampa
sepah, ampas perasan tebu, sampah bahan pembuat gula
marsudi, berikhtiar atau berusaha sekuat tenaga
sepi, [Syahadat, Eling, Pracaya, Ikhlas meninggalkan dunia]  
mangerti, penalaran, pengertian, berhubungan dengan logika
makarti, berkaitan dengan pelaksanaan, tindak kerja
pakerti, mengolah budi pekerti agar berderajat luhur dan mulia
mastuti ing Widhi, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
rahsa jati, pusat sanubari hidup, ruasnya rasa

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...