Saturday, 15 January 2011

Perkenalkan Aku  1. Perkenalkan Aku

Perkenalkan wahai Saudara
Aku adalah Ramayana
Kisahku semula berasal dari India
Walmiki itu penulis awalnya

Dalam khazanah sastra Jawa
Aku digubah juga oleh mereka
Dikenal sebagai Kakawin Ramayana
Berbentuk bahasa Jawa Kuna

Selain itu, dalam bahasa Jawa
Ada juga Aku dinamai Serat Rama 
Ditulis oleh pujangga Surakarta
Raden Ngabehi Jasadipura namanya

Masih berada di tanah Jawa
Kisahku dipakai sebagai relief candi
Kadang dibuat lakon sentratari
Sering sebagai pedalangan wayang kulit purwa

Di tanah Melayu Aku juga ada
Mereka menamakan Hikayat Sri Rama
Kisahku juga kurang lebih sama
Perjalanan hidup Sang Sri Rama

Asal-muasal kisahku, Ramayana
Ditulis dalam bahasa Sansekerta
Terdiri atas tujuh bab atau kanda
Itulah sebabnya disebut Saptakanda

          Agar saudaraku semua mengetahuinya
          Baiklah kukisahkan Wiracarita Ramayana
          Dari kanda pertama hingga ketujuh kanda
          Baik-baik bacalah dengan rasa suka cita.

No comments:

Post a Comment

KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN

  Judul Buku      : KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN Penulis            : Puji Santosa Penerbit          : Elmatera, Yogyaka...