Sunday, 2 March 2014

PANCADARMA UTAMA


PANCADARMA UTAMA

Apa makna pancadarma utama?
Lima perbuatan utama manusia
mendarmabaktikan daya upayanya
menuju dalam kesejahteraan dunia
lahir batin hidup bahagia dan mulia.

Partama suka berdaya upaya tresna
berusaha dapat kasih kepada sesama
atas dasar rasa suci, luhur, dan susila
kepada siapa saja tidak berbeda-beda
berbagi suka cita pada yang menderita
agar mereka dapat merasakan bahagia.
 
Kedua suka berdaya upaya pawong mitra
berusaha dapat bermitra kepada siapa saja
semua manusia hidup di dunia bersaudara
tak perlu bermusuhan satu dengan lainnya
anggaplah mereka menjadi satu keluarga
saling asah, asih, asuh, dan bekerja sama.

Ketiga suka berdaya upaya gambira parisuka
berusaha dapat membuat sesama bergembira
dengan cara mengibur mereka yang berduka
menghilangkan sedih, lara, dan papa sengsara
membangkitkan semangat bekerja dan berdoa
kembali bergairah menggapai hidup bahagia.

Keempat suka berdaya upaya eling waspada
berusaha senantiasa dapat sadar dan waspada
sadar untuk berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa
waspada akan segala bahaya gangguan dewata
tetaplah selalu berbakti, beriman, dan bertakwa
hidup di dunia dan di akhirat bermartabat mulia.

Kelima suka berdaya upaya bagya mulya
berusaha dapat membahagiakan sesama
memberi obor bagi mereka yang kegelapan
memberi minum bagi mereka yang kehausan
memberi makan bagi mereka yang kelaparan
memberi payung bagi mereka yang kehujanan
memberi krudung bagi mereka yang kepanasan
memberi pertolongan mereka yang membutuhkan
agar dapat mengenyam kebahagiaan dan kemuliaan.

Bekasi, 2 Maret 2014

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...