Wednesday, 17 October 2012

Surasane Falsafah Dirji Lima

Apa ta teges lan surasane falsafah driji lima kuwi? Ayo padha wigatekna!


No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...