Wednesday, 17 October 2012

Surasane Falsafah Dirji Lima

Apa ta teges lan surasane falsafah driji lima kuwi? Ayo padha wigatekna!


No comments:

Post a Comment

DHANDANGGULA SUGENG RIYADI

           DHANDANGGULA SUGENG RIYADI         Amba matur lahir trusing batin         Mugi ndhika paring pangaksama         Dhum...