Friday, 20 January 2012

SEMBAH CIPTA DAN HATI

SEMBAH CIPTA DAN HATI

Bersembahnya cipta dan hati
ada tiga hal yang harus dijalani
setiap hari tiada henti
sebagai kesanggupan suci
hanya memuja kepada Ilahi:
(1) Sadar, senantiasa penuh berbakti,
disentosakan zikir dan sembahyang setiap hari;
(2) Iman, bulat hakulyakin sepenuh hati,
tiada tuhan selain Allah ya Robbi;
(3) Takwa, selalu taat dan menetapi
semua sabda wejangan perintah Ilahi,
larangan Tuhan juga haruslah disingkiri,
agar hidup kita bahagia selamanya nanti.

Istilah lain Takwa adalah Taat atau Mematuhi
mengandung kedalaman makna haruslah memiliki
kesediaan diri membersihakan tempat yang suci
pada setiap waktu di dalam pusat hati sanubari
untuk dapat menerima pencerahan dari Ilahi
serta berniat menyediakan kancah pepadang Ilahi
demikian itulah yang disebut dengan TAAT SEJATI.

Kemudian, sucikanlah cipta dan hati
melalui pelaksanaan tirta sari Pancasila
artinya cipta dan hati senantiasa bersih suci
penuh dengan kesusilaan atau susila anuraga
maknanya sucinya cipta dan hati
itu ada lima hal yang harus dilaksanakan
pertama: Rela terhadap Hukum Tuhan,
kedua: Menerima
apa pun yang sudah menjadi bagiannya,
ketiga: Jujur menepati janji dan kesanggupan,
keempat: Sabar menerima cobaan Tuhan,
dan kelimanya: Berbudi Luhur atau berakhlak al karimah.

Bekasi, 30 September 2010

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...