Sunday, 22 January 2012

KEPEMIMPINAN NARPATI CATUR MULYA

Apa makna Narpati Catur Mulyaadalah watak utama bagi penguasa
yang menjadi pegangan memimpin negara
melaksanakan amanah rakyat membangun bangsa.

Pertama, watak Jalma Wasis Sulaksanaseorang pemimpin negara hendaknya
menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang ada
tidak terbatas ilmu lahiriah, ilmu batinpun juga
sehingga pemimpin menjadi bernas, cerdas, dan cendekia.

Kedua, watak Praja Welas Sulaksanaseorang pemimpin negara hendaknya
memiliki rasa belas kasih kepada sesama
tidak membedakan ras, golongan, dan agama
semua diberlakukan sama sesuai hukum negara.

Ketiga, watak Jalma Wirya Sulaksanaseorang pemimpin negara hendaknya
berani dan tegas bertindak secara nyata
memutuskan dengan bijak segala perkara
tutur kata dan bahasanya dapat dipercaya.

Keempatnya, watak Praja Wibawa Sulaksanaseorang pemimpin negara itu hendaknya
memiliki kewibawaan yang luar biasa
memancarkan pesona yang penuh aura
rakyat dan bangsa segan, hormat kepadanya
semua program dapat terlaksana secara nyata
membuat rakyat hidup sejahtera dan bahagia.

Bekasi, 22 Januari 2012

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...