Friday, 2 August 2013

Manusia dan Dunia


MANUSIA DAN DUNIA

Manusia hidup di dunia
Dunia tempat hidup manusia
Tempat hidup manusia di dunia
Di dunia manusia hidup suka duka
Suka ketika dia mendapatkan pahala
Duka ketika dia mendapatkan bencana
Setiap manusia tentu suka akan pahala
Tiada manusia yang suka sama bencana
Tak terhindarkan manusia terkena bencana
Sebab bencana dan pahala adanya di dunia

Dunia dipandang manusia
Manusia memandang dunia
Padahal manusia bagian dunia
Bagian dari dunia ada manusia
Dunia besar disebut juga buana
Buana itu bagian dari jagat raya
Jagat raya merupakan semesta
Semesta diciptakan bagi manusia
Sebagai Khalifah Tuhan di dunia
Mensejahterakan dunia seisinya
Tugas dan kesanggupan mulia
Yang diemban oleh manusia
Wajib dilaksanakan semua
oleh setiap manusia
yang hidup di dunia.

Bekasi, 2 Agustus 2013


No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...