Wednesday, 31 December 2014

HARGA DIRI


HARGA DIRI

Ajining dhiri ana lathi
Ajining raga ana busana
Harga diri ada pada ucapan
Harga wadak ada pada pakaian

Ucapan memegang peranan utama
Siapa saja mereka dapat dipercaya
Bilamana budi bahasa, tutur katanya
Selalu cermat, tepat, dan juga terjaga

Berhati-hatilah dalam hal perkataan
Tidak hanya secara lisan diucapkan
Tetapi juga secara tulis disampaikan
Semua harus dengan kebijaksanaan

Berbicara dan bersikap akan kebenaran
Sampaikanlah dengan cara yang sopan
Supaya tidak menyakitkan dan merugikan
Siapa saja membaca dan mendengarkan

Dalam keadaan apa saja, seyogyanya
Engkau tetap berpakaianlah bersahaja
Tidak berlebihan meski kau kaya harta
Sesuaikan dengan konteks berbusana

Konteks berbusana yang dimaksudkan
bukan sekadar pakaian yang dikenakan
melainkan juga pekerjaan, jabatan, dan
juga gelar, kedudukan yang diamanatkan

Bilamana engkau tetap dihargai insan
Jagalah kehormatan dan kewibawaan
Baik dalam berbicara maupun berpakaian
Agar hidupmu bermartabat dan jadi teladan

Bekasi, 31 Desember 2014


No comments:

Post a Comment

KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN

  Judul Buku      : KRITIK HERMENEUTIK SASTRA KENABIAN Penulis            : Puji Santosa Penerbit          : Elmatera, Yogyaka...