Sunday, 7 April 2013

CITA-CITAKU

Cita-citaku ....
supaya bangsaku maju
senantiasa sadar dan berbakti
akan tuntunan dan pencerahan Ilahi
agar seluruh rakyat hidup sejahtera,
adil, makmur, tenteram, dan bahagia,
serta jaya dan masyhur ke penjuru dunia.

Cita-citaku ....
supaya bangsaku maju
senantiasa kaya akan ilmu
dengan ilmu pangkal kemajuan
bodoh dan dungu membuat kesengsaraan
hidup tersesat-sesat berada dalam kegelapan.

Cita-citaku ....
supaya bangsaku maju
senantiasa harus waspada
kepada siapa saja
terlebih lain bangsa
tidak boleh mudah percaya
menyerahkan segala yang ada.
Riwayat menunjukkan pada kita
lengah dan terlena menjadi malapetaka
hancur sudah apa yang ada pada negara. 


Cita-citaku ....
supaya bangsaku maju
senantiasa dalam persatuan dan kesatuan
sehingga menjadi bangsa yang teguh sentosa
mampu menjalin rasa bersaudara di antara kita
membulatkan kekuatan mencapai cita-cita mulia
Indonesia Raya Tetap Jaya selama-lamanya.

Cita-citaku ....
supaya bangsaku maju
senantiasa harus unggul dalam segala hal
brilian, bernas, berkualitas, dan andal
mampu menjadi pelindung rakyat jelata
mampu memberi rasa aman, damai, sejahtera
mampu memimpin bangsa-bangsa di dunia
memayu hayuning bawana menjadi teladan utama.

Cita-citaku ....
supaya bangsaku maju
senantiasa harus disegani dan dihormati
jujur, tegas, bijaksana, berwibawa, dan pemberani
menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi
sehingga setiap orang yang ada di dunia
ketika mengucapkan nama Indonesia
dihinggapi rasa hormat, segan, dan setia
merasa bangga menjadi bagian dari hidupnya.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa
senantiasa melimpahkan kasih, anugerah,
tuntunan, pencerahan, daya kekuatan lahir batin,
dan perlindungan-Nya kepada kita semua
supaya terwujud cita-cita mulia. Amin.

Bekasi, 7 April 2013 

No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...