Tuesday, 2 November 2010

Karungut Kal-Teng Membangun (karungut modern)

No comments:

Post a Comment

AWAL MULA

AWAL MULA Sesungguhnya, sebelum ada apa-apa, sebelum buana ini tercipta Mahacahaya telah bertakhta ...