Sunday, 25 November 2012

Puisi-Puisi 1980-an dan Kecenderungannya

Artikel yang bertajuk "Puisi-puisi Indonesia 1980-an dan Kecenderungannya" ditulis oleh Puji Santosa dan pernah disampaikan dalam "Dialog Penyair Jakarta", 7--8 November 1989, kemudian dimuat dalam Lembaran Dialog harian Berita Buana 28 November, 5 Desember, dan 12 Desember 1989.







No comments:

Post a Comment

SASANTI KARAHAYON

SASANTI KARAHAYON (Puji Santosa, Bakasi) 1. Bebuka Karahayon, katentreman, tuwin kabahagiaan mugi tetep kasalira ing panjenen...